Haifux Logo

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

This page in English

היכן אנו נפגשים?

מפגשינו נערכים בחדר הרצאות 6 בטאוב, בנין הפקולטה למדעי המחשב בטכניון.

חדר 6 נמצא בקומה מעל הכניסה הראשית.

הבנין נמצא בצד המערבי של קרית הטכניון.
לאלו שמגיעים ברכב, אתם נכנסים בשער הראשי, ואז בוחרים את הכביש הפונה למטה (השמאלי).
חילפו על פני מעגל התנועה והמשיכו ישר עוד 100 מטר.
בנין מדעי המחשב יהיה לימינכם, כפי שניתן לראות במפת הטכניון:
מפת הטכניון

ניתן לצפות במפת הטכניון ממעוף הציפור כאן

לאלו שמגיעים בתחבורה ציבורית, השתמשו בקווים 11,17,19,31,76,77.

למגיעים ברכבת - תחנת חוף הכרמל, הסמוכה לתחנת אגד גדולה, נוחה למגיעים מן המרכז.

המפה הבא מיועדת למגיעים לטכניון ברכב מן הכביש המוביל לתל-אביב:
מפה מן הכביש לתל-אביב לטכניון למידע נוסף על המיקום ודרכי ההגעה, צרו איתנו קשר: haifuxmaster at haifux.org.

פנו לhaifuxmaster בhaifux.org בנוגע לאתר זה.