Haifux Logo

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

This page in English

שת"פ בין חיפוקס והתעשיה

בקשת מידע וסיוע

מטרת היוזמה לשיתוף פעולה בין חיפוקס והתעשיה היא הרחבת חוג חברי המועדון, ועידוד הקשר עם משתמשי לינוקס בתעשיית התוכנה והחומרה הישראלית והתעשייה בכלל.

דרך הפעולה: יצירת מסגרת מפגשים לצורך לימוד הדדי.

מיקום המפגשים יקבע לפי העניין, ב מקום המפגש הרגיל של חיפוקס, בפקולטה למדעי המחשב בטכניון , או במתחמי החברות המשתתפות.

מה יפיק חיפוקס מהקשר?

  • חברי המועדון ילמדו על שימושים, נוכחיים ועתידיים, של מערכת ההפעלה לינוקס ושל יישומיה בחברות מן המגזר העסקי.
  • ייווצרו קשרים מקצועיים ועסקיים עם החברות המעורבות.
  • תיפתחנה הזדמנויות תעסוקתיות אפשריות.

מה יפיקו החברות המשתתפות מהקשר?

  • קידום החברות במישור התדמיתי בקרב קהילה מקצועית איכותית.
  • הרצאות מוכנות ומרצים ללא תמורה או במחיר סביר.
  • מאגר מוחות למידע ולפתרון בעיות ספציפיות בתחום.
  • מאגר עובדים פוטנציאליים למגייסי כוח האדם מקרב החברות .

מה ביכולתך לעשות כדי לקדם את היוזמה?

אנו פונים לכל מי שמועסק/ת או קשור/ה לחברה המיישמת לינוקס בתחומה או שוקלת לעשות כן, לסייע ביצירת קשר עם מקבלי/ות ההחלטות בתחום, וכן ליידע אותן/ם אודותינו.

אם נשאת הרצאה או הרצאות במסגרת המועדון, ולדעתך ההרצאות יכולות להינתן בשנית בפורום משותף לחברי/ות המועדון ולעובדי/ות החברות האמורות, את/ה מוזמנ/ת לפנות גם כן.

צרו קשר עם בני גנור -industry at haifux dot org - בכל הנוגע ליוזמה זו.

פנו לhaifuxmaster בhaifux.org בנוגע לאתר זה.