[Haifux] קול קורא למתנדבים בכנס פינגווין 2013 - הזדמנות אחרונה לאיוש תפקידים!

Amichai Rotman amichai at iglu.org.il
Thu Aug 1 15:14:24 MSD 2013


שלום חברים,

כמו שכבר כולכם יודעים - מחר הכנס!

ישנם תפקידי מתנדבים שעדיין לא מאויישים.

זיכרו - ככל שיהיו יותר מתנדבים לכל תפקיד, תהיה יותר גמישות ויותר סיכוי שהכל
יעבוד חלק ובקלות לכל העוסקים במלאכה.

להלן התפקידים שעדיין לא מאויישים:


   1. תליית שלטי הכוונה בבוקר - מתנדב 1
   2. צילום ההרצאות בוידאו - כרגע יש 2 מתנדבים ויש ציוד. *חסרים 2 מתנדבים -
   אם לא נאייש תפקיד זה, לא יצולמו כמחצית ההרצאות, וחבל!*
   3. הנעת המבקרים לאולם לפני כל הרצאה, ריכוז המבקרים לתמונה הקבוצתית -
   דרושים לפחות 2, רצוי 3 - כרגע יש *0*.
   4. שמירה על זמנים בהרצאות (תזכורת למרצה שמסתיים הזמן) - דרושים 4 מתנדבים
   - קיימים *0*.
   5. איסוף שלטי ההכוונה בסיום הכנס - צריך מתנדב אחד - כרגע יש *0*.

יש לציין שמי שממלא תפקיד בתור מתנדב - מקבל את הערכתנו ועל מנת להביע את
ההערכה הזו *אנו מעניקים למתנדבים פטור מתשלום דמי כניסה *(הטבה בשווי 50 ש"ח).

מי שמעוניין להרשם לאחד התפקידים, מוזמן לשלוח אלי או לועד מייל ואנו נעדכן
זאת בדף הויקי.

תודה על שיתוף הפעולה!

עמיחי רוטמן
[image: Inline image 1]
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://haifux.org/pipermail/haifux/attachments/20130801/3baf9740/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 14465 bytes
Desc: not available
Url : http://haifux.org/pipermail/haifux/attachments/20130801/3baf9740/attachment.png 


More information about the Haifux mailing list