[Haifux] [HAIFUX LECTURE] Creative Commons Licenses - Dalit Ken-Dror - Part II

Tzafrir Cohen tzafrir at cohens.org.il
Tue Dec 21 14:42:43 MSK 2010


On Thu, Dec 16, 2010 at 10:57:14PM +0200, Orna Agmon Ben-Yehuda wrote:
> On Monday, December 20th, at 18:30, Haifux will gather to hear Dalit
> Ken-Dror continue her talk about
> 
>     Creative Commons Licenses, Open Source Software Licenses & the new
> Israeli Copyright Act of 2007
> 
> Abstract
> 
> Part I of the talk covered the new Israeli Copyright Act of 2007. This part
> of the talk will focus on Creative Commons Licenses.

כמו שנכתב בתגובה להודעה הזו, השקפים:

http://haifux.org/lectures/247/haifux-cc-lecture.pdf

ההרצאה היתה מעניינת ומחכימה. זה נושא שחשוב לדעת עליו יותר.


כמה הערות בקשר לנושא ההרצאה:

1. תוכנה חופשית

ההרצאה לא הספיקה להגיע לנושא הזה ברמת פירוט גבוהה. "תוכנה חופשית" מבית
מדרשו של סטולמן ו"קוד פתוח" מבית מדרשו של ריימונד" אולי שואפים לדברים
שונים, אך בפועל המושגים הללו קרובים מאוד. סטולמן דיבר על ארבע החרויות
שתוכנה חופשית צריכה להבטיח[1]. יותר מאוחר נכתבה הגדרת הקוד הפתוח של מוסד
הקוד הפתוח[2]. בפועל רשימת הרשיונות שקרן התוכנה החופשית מחשיבה כתוכנה
חופשית[3] מסכימות כמעט על כל הרשיונות.

הפצות שונות (הדוגמאות הבולטות הן דביאן ופדורה) יפסלו לעיתים גם תוכנות
חופשיות משיקולי רישוי. לדוגמה: יש להן בעיות של הפרת פטנטים, או שהן
דורשות תוכנות לא חופשיות לצורך בנייתן. לפעמים יש גם חוסר הסכמה בין הפצה
מסויימת לבין אחת מהרשימות הנ"ל[5].

אז בקיצור, לא ממש משנה אם קוראים לזה תוכנה חופשית או קוד פתוח. במקרים
רבים משתמשים באנגלית בראשי התיבות FOSS - Free and Open-Source Software
או FLOSS - Free/Libree and Open Source Software.

מבין רשיונות Creative Commons, כל רשיון עם דרישה של מניעת שימוש מסחרי או
מניעת יצירה נגזרת משמעותה שהרשיון כבר לא מתאים לכללי התוכנה החופשית.


2. מידע על רשיונות בויקיפדיה

בעקבות שאלה של מישהו: המצב בויקיפדיה העברית אכן גרוע (עזרה תתקבל בברכה).
לעומת זאת, בזו האנגלית יש פרוט לא רע.


3. רשיונות פשוטים

אני רוצה לחזור על ההדגשה: לא לכתוב רשיון שימוש. זה מסמך משפטי מחייב.
עדיף להשתמש במסמך קיים.

לדוגמה: 
http://en.wikipedia.org/wiki/WTFPL
שימו לב שזו גרסה 2 של הרשיון.

[1] http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
[2] http://opensource.org/docs/osd
[3] http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
[4] http://opensource.org/licenses/
[5] http://wiki.debian.org/DFSGLicenses#GNUFreeDocumentationLicense.28FDL.29

-- 
Tzafrir Cohen     | tzafrir at jabber.org | VIM is
http://tzafrir.org.il |          | a Mutt's
tzafrir at cohens.org.il |          | best
tzafrir at debian.org  |          | friendMore information about the Haifux mailing list