Back to the Club's homepage

אתגרים בפרויקט בן יהודה - אסף ברטוב

Abstract

פרויקט בן-יהודה הוא מיזם התנדבותי אשר בונה ומתחזק מאגר חופשי של יצירה עברית שאינה מוגנת בזכויות יוצרים.
המהדורות האלקטרוניות של היצירות מוגשות לציבור בחינם, ללא פרסומות, והן נחלת הכלל (public domain),
וזמינות לכל שימוש, לרבות שימוש מסחרי.

על אף המראה הבסיסי והמיושן של האתר הנוכחי, יש עבודה רבה מאחורי הקלעים, והתמודדות עם כמה אתגרים, טכנולוגיים ואחרים, שעל מקצתם אדבר.  

סקירת תוכן ההרצאה:

- היכרות עם פרויקט בן-יהודה ואופן פעולתו
- סקירה טכנית של האתר הנוכחי -- יתרונות ומגבלות
- אתגרים טכנולוגיים:
  - ייצוג טקסט על רבדיו
  - חיפוש
  - ייצוג קטלוג מתקדם
- על בחירת כלי הפיתוח לגרסה הבאה של האתר
- הצגת מערכת  להפקת מהדורה אלקטרונית של מילון אליעזר בן-יהודה )EbyDict(

המרצה, אסף ברטוב, הוא עורך מייסד של פרויקט בן-יהודה ויו"ר העמותה למחשוב ספרות עברית.